ЦЕНТЪР ПРО стартира обучение с кредити на педагогически специалисти

От 2021 година провежда обучения по НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г., която отменя наредба 12/01.09.2016 г/. за статута и професионалното развитие на учителите на тема: - Екипна и индивидуална мотивация; - Обучение в електронна среда; - Управление на стреса. Предимства на центъра за професионално обучение към „Център ПРО“ ЕООД : • Лицензиран [...]