Project Description

Характеристики на обучението

След завършване на професионалното обучение по професия “Маникюрист – педикюрист”, специалност “ Маникюр, педикюр, ноктопластика” обучаваният ще може да:

  • обяснява детайлно на клиента предлаганите услуи и очакваните резултати от тях;

  • използва правилно и безопасно инструментите, пособията и материалите за маникюр, педикюр и ноктопластика;

  • избира правилно козметичните препарати за маникюр, педикюр и ноктопластика според предназначението им и състоянието на ръцете и краката;

Наименование на професионалното
Направление:
Фризьорски и козметични услуги
Код: 815
Наименование на професията: Маникюрист – педикюрист
Код: 81530
Наименование на специалността: Маникюр, педикюр и ноктопластика
Код: 815301
Степен на ПК: Втора
Минимално входящо образователно равнище Завършен X XI клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средното образование или завършено средно образование
Общ брой часове:
бр. ч. по теория
бр. ч. по практика
660
284
376
Форма на обучение: Дневна
Срок на обучение: 1 година
Организационна форма Квалификационен курс
Модул Учебни часове
Общо Теория Практика
Общо часове 660 284 376
А Обща задължителна професионална подготовка 128 уч.ч. 100 уч.ч. 28 уч.ч.
1 Здравословни и безопасни условия на труд 6 6
2 Компютърно обучение 50 25 25
3 Основи на пазарната икономика 6 3 3
4 Общи правила на трудово – правното законодателство 6 6
5 Чуждоезиково обучение /Английски език/ 50 50
6 Бизнес комуникация 10 10
Б Отраслова задължителна професионална подготовка 136 52 84
1 Материалознание 48 16 32
2 Организация на работното място 20 4 16
3 Въведение в техниките на маникюра и педикюра 48 16 32
4 Хигиена на работното място 20 16 4
В Специфична за професията и специалността задължителна професионална подготовка 396 132 264
1 Въведение в анатомия на нокътя. Болести по ноктите. 30 30
2 Маникюр – мъже, жени 48 16 32
3 Френски маникюр 20 16 4
4 Декориране на маникюра 20 16 4
5 Техника на масаж на ръце и крака 20 16 4
6 Педикюр – мъже и жени 70 22 48
7 Декоративен педикюр 48 16 32
8 Маникюр и педикюр 60 60
9 Производствена практика 80 80