Център за професионално обучение към Център Про ООД – гр. София е регистриран на основание член 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на националната агенция за професионално образование и обучение.

ВКЛЮЧИ СЕ В ЕЗИКОВ КУРС ПО НОРВЕЖКИ ЕЗИК
ВКЛЮЧИ СЕ В ЕЗИКОВ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ВКЛЮЧИ СЕ В ЕЗИКОВ КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК

Изучаването на чужд език в Център ПРО е забавно и води до пристрастяване!

Езикови обучения

  • Норвежки език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
  • Английски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
  • Немски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/, е възможно с представяне на определени документи:

  • Документ или копие от завършена степен на образование.
  • Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
  • Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
  • Стойността на избраното обучение от ЦПО, или само вноска от нея.
  • От една до четири матови актуални ваши снимки за документи.
  • Навършени 16 години
  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас

езикови курсове