ЗА НАС

Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „Център Про“ ООД е създаден през 2015 година, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение, може да извършва и удостоверява информиране и професионално ориентиране, съгласно чл.21 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 Закона за професионалното образование и обучение, номер на лицензията 201414031.

Центърът си поставя две основни цели:

 • Едната е свързана с информирането на граждани относно възможностите за образование, продължаващо обучение и възможности за кариерно развитие.
 • Другата цел се свързва с дейности по оказване на съдействие за себепознание и установяването на лични компетенции за определянето на кариерни цели и конкретна професионална реализация.

Всеки един член от екипа на новосъздаденото ЦИПО има индивидуален опит в областта на кариерното ориентиране и информиране. Нашите консултанти осъществяват професионалното ориентиране и информиране въз основа на приетата методология и нормативните изисквания.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА

Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) към „Център Про“ ООД е създаден през 2015 година, лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение, може да извършва и удостоверява информиране и професионално ориентиране, съгласно чл.21 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 Закона за професионалното образование и обучение, номер на лицензията 201414031.

Клиенти в Центъра за информация и професионално ориентиране са следните:

 • Ученици на възраст 15 – 18 години;
 • Студенти;
 • Млади специалисти в началото на кариерата им;
 • Майки, на които им предстои да се върнат на работа след майчинство;
 • Безработни лица;
 • Професионалисти, на които им предстои да се пенсионират;
 • Професионалисти, които желаят да променят местоработата си;
 • Лица в риск от изпадане в социална изолация и трайна безработица;
 • Граждани, желаещи да стартират личен бизнес;

ИЗДАВАНИ ДОКУМЕНТИ

В края на всеки курс участниците в него получават:

 • Удостоверение – за провеждането на професионално информиране и ориентиране;
 • Удостоверение за проведено кариерно консултиране;
 • Сертификат за преминато обучение за развитие на умения за управление на кариерата;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Осигуряване на специализирани информационни материали – информационни материали за професии по браншове – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.;
 • Осигуряване на информационни материали за учебните заведения и обучаващи организации – съдържат информация за висши учебни заведения в страната и чужбина, средни и професионални учебни заведения и организации в областта и страната. Информацията ще се състои в това, за кои специалности и професии се извършва обучение в тези учебни заведения и квалификационната степен, условията за прием и други специфични условия;
 • Мултимедийни презентации, които ще дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания;

Кандидатите за клиенти в ЦИПО трябва да отговарят на следните условия:

 • Минималната възраст на клиента да бъде 16 години;
 • Да приема правилата за работа на ЦИПО;

Кандидатите за клиенти подават в ЦИПО следните документи:

 • Молба (по установен образец);
 • Документ, удостоверяващ завършено образование или клас;
 • Акт за раждане или лична карта;
 • Автобиография;
 • Цел на търсенето на услугите на центъра и др.;

За повече информация сме на Ваше разположение от 10:00 до 18:00 часа в офиса на фирмата или по телефоните посочени в секция Контакти