Център ПРО притежава активна лицензия за провеждането на земеделски курсове с продължителност от 150 учебни часа, необходими за кандидатстване
по ПРСР 2014 – 2020 и Директни плащания 2015 – 2020.

 

Информация за курсовете:

Издавани документи:

Форма на обучение: Редовна или Дистанционна

Удостоверение по образец на Министерството на образованието
и науката

Продължителност: 150 учебни часа

Държавно свидетелство

График:

Удостоверение Център Про