Ключова компетентност „Дигитална компетентност”

Наименование на обучението „MS office – Word”

Курсът е предназначен основно за потребители, които нямат голям опит с употребата на MS office пакета, но също така е насочен и към хора, които са работили с програмата, но искат да подобрят знанията и уменията си, желаят да се запознаят по-подробно и детайлно с нововъведенията и актуалните функционалности на софтуера.
Участниците в обучението получават Сертификат за участие в обучение за придобиване на ключови компетентности на Тема „МS office – Word”

Microsoft Word

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

  • За обучения по ключова компетентност 1 с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
  • За обучения по ключова компетентност 3 с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
  • За обучения по ключова компетентност 4 с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/, е възможно с представяне на определени документи:

  • Документ или копие от завършена степен на образование.
  • Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
  • Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
  • Стойността на избраното обучение от ЦПО, или само вноска от нея.
  • От една до четири матови актуални ваши снимки за документи.
  • Навършени 16 години
  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас