Център за професионално обучение към Център Про ООД – гр. София е регистриран на основание член 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на националната агенция за професионално образование и обучение.

ВКЛЮЧИ СЕ В ОБУЧЕНИЕ MS office Word
ВКЛЮЧИ СЕ В ОБУЧЕНИЕ MS office Excel
ВКЛЮЧИ СЕ В ОБУЧЕНИЕ MS office Power Point

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Център за Професионално Обучение Център ПРО предлага обучения по следните ключови компетентности:

 • Дигитална компетентност;
  • MS office Word;
  • MS office Excel;
  • MS office Power Point
дигитална компетенция

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

 • За обучения по ключова компетентност 1 с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 2 с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 3 с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 4 с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/, е възможно с представяне на определени документи:

 • Документ или копие от завършена степен на образование.
 • Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
 • Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
 • Стойността на избраното обучение от ЦПО, или само вноска от нея.
 • От една до четири матови актуални ваши снимки за документи.
 • Навършени 16 години
 • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас