Групово кариерно консултиране и информиране

Полудневен семинар-обучения в група „Как да разберем, коя е моята професия?”

В този формат за кариерно консултиране се работи с групи до 15 участника. Най-често продължителността на сесиите за групово кариерно консултиране е около 6 учебни часа.

Цели на семинара:

 • Всеки участник да открие най-подходящите за него сфери за професионалната реализация;
 • Установяване на силните страни на всеки участник;
 • Изясняване на най-големите трудности при търсенето и намирането на работа;
 • В програмата се включват активности с цел сближаване на личностите в екипа- делови игри, ролеви игри с цел повишаване на груповата динамика;
 • Информиране за възможностите за кариерна реализация;
 • Информиране за възможностите за продължаващо образование и обучение за развитие на умения за успешна реализация;
 • Презентиране;
 • Симулативна тренинг програма за развитие на умения за управление на личната кариера;
 • Консултиране;

Дискутирани теми:

 • Пазарът на труда в България;
 • Информиране и представяне на определена информация, която има отношение към избора на кариерна реализация;
 • Консултации за подготовка на индивидуална автобиография и мотивационно писмо за всеки кандидат, съответстваща/отговаряща на най-новите тенденции;
 • Стратегии за търсене на работа и план за действие;
 • Грешките при търсенето на работа;
Продължителност 6 часа
Цени 58,00 лв.
Къде се провеждат срещите В зависимост от броя и предпочитанията на участниците се избира зала.
Кога се провеждат срещите Всеки втори петък от месеца, при минимален брой на участниците –15 души;
По конкретна заявка на група, в удобно за участниците време.
За по вече информация и записване www.centerpro.bg
0887189777