КОЛКО СТРУВА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ?
Нашите високо квалифицирани специалисти ще бъдат с теб от началото до края на успешното усвояване на всички необходими компетенции и знания ЗА ТВОЯ ЖИВОТ!

 

За обучения за придобиване на професионална квалификация:

За обучения за придобиване на професионална квалификация за част от професия:

 • За част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
 • За част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
 • За част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

 • За обучения по ключова компетентност 1 с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 2 с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 3 с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 4 с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

Дистанционни обучения по всички лицензирани специалности:

 • Професионално обучение за специалности от 3-та степен (дистанционно) – 1200 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 2-ра степен (дистанционно) – 1000 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 1-ва степен (дистанционно) – 800 лв.;

Езикови обучения

 • Английски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
 • Немски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;