Направление Професия Специалност СПК
213
Аудио- визуални изкуства и техники
Компютърен график-
213060
Компютърна графика 2130601 3
341
Търговия на едро и дребно
Продавач консултант
341020
Продавач- консултант 3410201 2
342
Маркетинг и реклама
Сътрудник в маркетинг дейности-
342020
Маркетингови проучвания
3420201
2
343
Финанси, банково и финансово дело
Финансист
343010
Застрахователно и осигурително дело 3430102 3
344
Счетоводство и данъчно облагане
Оперативен счетоводител
344030
Оперативно счетоводство 3440301 3
345
Администрация и управление
Сътрудник в бизнес- услуги
345040
Бизнес – услуги
3450401
2
Икономист
345120
Икомоника и мениджмънт
3451204
3
Касиер
345060
Касиер
3450601
1
346
Секретаски и административни офис дейности
Офис – секретар
346020
Административно обслужване
3460201
2
481 Програмист
481010
Програмно осигуряване 4810101 2
482
Приложна информатика
Оператор на компютър
482030
Текстообработване
4820301
1
Организатор на интернет приложения
482040
Електронна търговия
4820401
3
521
Машиностроене, металообработване и металургия
Машинен оператор
521030
Металорежещи машини
5210301
2
Заварчик
521090
Заваряване
5210901
1
Стругар
521100
Стругарство
5211001
1
522
Електротехника и енергетика
Електромонтьор
522020
Електрически инсталации
5220210
2
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
522030
Топлоенергетика
5220301
3
Монтьор на енергийни съоръжения
522040
Възобновяеми енергийни източници
5220408
2
Монтьор на енергийни съоръжения
522040
Топлотехника
5220409
2
525
Моторни превозни средства
Работник по транспортна техника
525120
Автобояджийство
5251201
1
541
Хранителни технологии
Хлебар-сладкар
541030
Производство на хляб и хлебни изделия
5410301
2
Хлебар-сладкар
541030
Производство на сладкарски изделия
5410302
2
Работник в хранително – вкусовата промишленост
541050
Хранително – вкусова промишленост 5410501 1
Оператор в хранително -вкусовата промишленост
541020
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
5410202
2
Оператор в хранително – вкусовата промишленост
541020
Производство на месо, месни продукти и риба
5410203
2
Оператор в хранително – вкусовата промишленост
541020
Производство на консерви
5410204
2
Оператор в хранително – вкусовата промишленост
541020
Производство на алкохолни и безалкохолни
5410205
2
Оператор в хранително – вкусовата промишленост
541020
Производство на захар и захарни изделия
5410206
2
542
Производствени технологии
Шивач
542110
Шивачество
5421101
1
Оператор в производство на обувни и кожено – галантерийни изделия
542070
Производство на обувни изделия
5420701
2
Оператор в производство на
облекло
542050
Производство на облекло от текстил
5420501
2
543
Производствени технологии
Оператор в дървообработването
543020
Производство на мебели 5430201 2
544
Минно дело, проучване и добив
Оператор в минната промишленост
544020
Подземен и открит добив на полезни изкопаеми 5440201 2
Оператор в минната промишленост
544020
Обработване на скални материали
5440204
2
582
Строителство
Строител
582030
Външни облицовки 5820307 2
Строител
582030
Покриви
5820312
2
Помощник в строителството
582080
Основни и довършителни работи
5820801
2
Монтажник на водоснабдителни системи
582050
Вътрешнин ВиК мрежи 5820501 2
Монтажник на водоснабдителни системи
582050
Външни ВиК мрежи
5820502
2
Строител- монтажник
582040
Дограма и стъклопоставяне
5820404
2
Строител- монтажник
582040
Изолации в строителството
5820405
2

Пътен строител

582060
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
5820601
Пътен строител
582060
Строител на релсови пътища и съоръжения към тях
5820602
621
Растениевъдство и животновъдство
Техник-растениевък
621010
Полевъдство
6210101
3
Техник-растениевъд
621010
Зеленчукопроизводство
6210102
3
Техник-растениевъд
621010
Трайни насъждения 6210103 3
Техник-растениевъд
621010
Гъбопроизводство 6210106 3
Техник-растениевъд
621010
Растителна защита и агрохимия
6210107
3
Техник в лозарството
621020
Лозаровинарство
6210201
3
Техник-животновъд-
621040
Говедовъдство
6210401
3
Техник-животновъд-
621040
Овцевъдство
6210402
3
Техник-животновъд-
621040
Свиневъдство
6210403
3
Техник-животновъд-
621040
Птицевъдство
6210404
3
Техник-животновъд-
621040
Зайцевъдство
6210405
3
Техник-животновъд-
621040
Пчеларство и бубарство
6210406
3
Техник-животновъд-
621040
Коневъдство и конна езда
6210407
3
Фермер
621060
Земеделец
6210601
2
Агроеколог
621140
Агроекология
6211401
3
622
Градинарство
Озеленител

622020

Цветарство
6220201
2
Озеленител
622020
Парково строителство и озеленяване
6220202
2
623
Горско стопанство
Лесовъд- Горско стопанство
623040
Горско стопанство
6230401
2
640
Ветеринарна медицина
Ветеринарен техник-
640010
Ветеринарен техник
6400101
3
723
Здравни грижи
Здравен асистент
723010
Здравни грижи
7230101
3
Болногледач
723020
Здравни грижи
7230201
2
762
Социална работа и консултиране
Социален асистент
762040
Подпомагане на деца
7620401
2
Социален асистент
762040
Подпомагане на възрастни
7620402
2
811
Хотелиерство и кетеринг
Камериер
811030
Хотелиерство
8110301
1
Готвач
811070
Производство на кулинарни изделия 8110701 2
Сервитьор – барман
811080
Обслужване на заведения в общественото хранене 8110801 2
Ресторантьор
811060
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110602
3
Ресторантьор
811060
Кетъринг
8110603
3
812
Организатор на туристическа и агентска дейност
Оргаянизатор на туристическа агенска дейност
812010
Селски туризъм
8120102
3
815
Фризьорски и козметични услуги
Фризьор
815010
Фризьорство
8150101
2
Маникюрист-педикюрис
815030
Маникюр, педикюр и ноктопластика 8150301 2
840
Транспортни услуги
Куриер
840100
Логистика на товари и услуги
8401001
2
851
Технологии за опазване на околната среда
Еколог
851010
Екология и опазване на околната среда 8510101 3
861
Сигурност
Охранител
861010
Физическа охрана 8610103 3