„Център Про“ е създаден през 2015-та г. от млад и амбициозен екип. Благодарение на нашия екип от професионалисти, ние предлагаме гъвкаво работно време, благоприятната работна среда и много възможности на хора от цяла България да получат необходимата квалификация, за да намерят желаната от тях работа. След влизането на страната ни в Европейския съюз тази квалификация става все повече основно изискване от работодателите, за да Ви назначат.

Целите на Центъра са насочени към предоставяне на качествено и достъпно образование за всички.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към “Център ПРО” ООД град София е регистриран на основание чл. 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
licenziq1
licenziq2
razshirenie-na-licenziq-2015-3
„Център Про“ е създаден през 2015-та г. от млад и амбициозен екип. Благодарение на нашия екип от професионалисти, ние предлагаме гъвкаво работно време, благоприятната работна среда и много възможности на хора от цяла България да получат необходимата квалификация, за да намерят желаната от тях работа. След влизането на страната ни в Европейския съюз тази квалификация става все повече основно изискване от работодателите, за да Ви назначат.

Целите на Центъра са насочени към предоставяне на качествено
и достъпно образование за всички.

Центърът предлага на Всички:
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация по над 60 професии;

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професия и специалност.
 • Възможност за обучение на част от професия;

 • Езиково обучение;

 • Обучение по ключови компетентности;

 • Фирмени обучения;

Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.

Ние гарантираме високо качество на обучение, гъвкавост по отношение на
програмите и най-доброто място за провеждане на обученията.

Документи:

Курсистите, които успешно са преминали пълна програма на обучение по теория и практика, ЦПО Център ПРО ООД издава държавни свидетелства за професионалната квалификация по професията.

Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са:

Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и
Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54.
Удостоверение Център Про
Тези три документа имат водни знаци и важат в цялата страна и всички държави членки на Европейския Съюз.

Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01

Направление Професия Специалност СПК
213 Аудио- визуални изкуства и техники Компютърен график- 213060 Компютърна графика 2130601 3
341 Търговия на едро и дребно Продавач консултант 341020 Продавач- консултант 3410201 2
342 Маркетинг и реклама Сътрудник в маркетинг дейности- 342020 Маркетингови проучвания 3420201 2
343 Финанси, банково и финансово дело Финансист 343010 Застрахователно и осигурително дело 3430102 3
344 Счетоводство и данъчно облагане Оперативен счетоводител 344030 Оперативно счетоводство 3440301 3
345 Администрация и управление Сътрудник в бизнес- услуги 345040 Бизнес - услуги 3450401 2
Икономист 345120 Икомоника и мениджмънт 3451204 3
Касиер 345060 Касиер 3450601 1
346 Секретаски и административни офис дейности Офис – секретар 346020 Административно обслужване 3460201 2
481 Програмист 481010 Програмно осигуряване 4810101 2
482 Приложна информатика Оператор на компютър 482030 Текстообработване 4820301 1
Организатор на интернет приложения 482040 Електронна търговия 4820401 3
521 Машиностроене, металообработване и металургия Машинен оператор 521030 Металорежещи машини 5210301 2
Заварчик 521090 Заваряване 5210901 1
Стругар 521100 Стругарство 5211001 1
522 Електротехника и енергетика Електромонтьор 522020 Електрически инсталации 5220210 2
Техник на енергийни съоръжения и инсталации 522030 Топлоенергетика 5220301 3
Монтьор на енергийни съоръжения 522040 Възобновяеми енергийни източници 5220408 2
Монтьор на енергийни съоръжения 522040 Топлотехника 5220409 2
525 Моторни превозни средства Работник по транспортна техника 525120 Автобояджийство 5251201 1
541 Хранителни технологии Хлебар-сладкар 541030 Производство на хляб и хлебни изделия 5410301 2
Хлебар-сладкар 541030 Производство на сладкарски изделия 5410302 2
Работник в хранително - вкусовата промишленост 541050 Хранително – вкусова промишленост 5410501 1
Оператор в хранително -вкусовата промишленост 541020 Производство и преработка на мляко и млечни продукти 5410202 2
Оператор в хранително - вкусовата промишленост 541020 Производство на месо, месни продукти и риба 5410203 2
Оператор в хранително - вкусовата промишленост 541020 Производство на консерви 5410204 2
Оператор в хранително - вкусовата промишленост 541020 Производство на алкохолни и безалкохолни 5410205 2
Оператор в хранително - вкусовата промишленост 541020 Производство на захар и захарни изделия 5410206 2
542 Производствени технологии Шивач 542110 Шивачество 5421101 1
Оператор в производство на обувни и кожено - галантерийни изделия 542070 Производство на обувни изделия 5420701 2
Оператор в производство на облекло 542050 Производство на облекло от текстил 5420501 2
543 Производствени технологии Оператор в дървообработването 543020 Производство на мебели 5430201 2
544 Минно дело, проучване и добив Оператор в минната промишленост 544020 Подземен и открит добив на полезни изкопаеми 5440201 2
Оператор в минната промишленост 544020 Обработване на скални материали 5440204 2
582 Строителство Строител 582030 Външни облицовки 5820307 2
Строител 582030 Покриви 5820312 2
Помощник в строителството 582080 Основни и довършителни работи 5820801 2
Монтажник на водоснабдителни системи 582050 Вътрешнин ВиК мрежи 5820501 2
Монтажник на водоснабдителни системи 582050 Външни ВиК мрежи 5820502 2
Строител- монтажник 582040 Дограма и стъклопоставяне 5820404 2
Строител- монтажник 582040 Изолации в строителството 5820405 2
Пътен строител 582060 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях 5820601
Пътен строител 582060 Строител на релсови пътища и съоръжения към тях 5820602
621 Растениевъдство и животновъдство Техник-растениевък 621010 Полевъдство 6210101 3
Техник-растениевъд 621010 Зеленчукопроизводство 6210102 3
Техник-растениевъд 621010 Трайни насъждения 6210103 3
Техник-растениевъд 621010 Гъбопроизводство 6210106 3
Техник-растениевъд 621010 Растителна защита и агрохимия 6210107 3
Техник в лозарството 621020 Лозаровинарство 6210201 3
Техник-животновъд- 621040 Говедовъдство 6210401 3
Техник-животновъд- 621040 Овцевъдство 6210402 3
Техник-животновъд- 621040 Свиневъдство 6210403 3
Техник-животновъд- 621040 Птицевъдство 6210404 3
Техник-животновъд- 621040 Зайцевъдство 6210405 3
Техник-животновъд- 621040 Пчеларство и бубарство 6210406 3
Техник-животновъд- 621040 Коневъдство и конна езда 6210407 3
Фермер 621060 Земеделец 6210601 2
Агроеколог 621140 Агроекология 6211401 3
622 Градинарство Озеленител 622020 Цветарство 6220201 2
Озеленител 622020 Парково строителство и озеленяване 6220202 2
623 Горско стопанство Лесовъд- Горско стопанство 623040 Горско стопанство 6230401 2
640 Ветеринарна медицина Ветеринарен техник- 640010 Ветеринарен техник 6400101 3
723 Здравни грижи Здравен асистент 723010 Здравни грижи 7230101 3
Болногледач 723020 Здравни грижи 7230201 2
762 Социална работа и консултиране Социален асистент 762040 Подпомагане на деца 7620401 2
Социален асистент 762040 Подпомагане на възрастни 7620402 2
811 Хотелиерство и кетеринг Камериер 811030 Хотелиерство 8110301 1
Готвач 811070 Производство на кулинарни изделия 8110701 2
Сервитьор – барман 811080 Обслужване на заведения в общественото хранене 8110801 2
Ресторантьор 811060 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 8110602 3
Ресторантьор 811060 Кетъринг 8110603 3
812 Организатор на туристическа и агентска дейност Оргаянизатор на туристическа агенска дейност 812010 Селски туризъм 8120102 3
815 Фризьорски и козметични услуги Фризьор 815010 Фризьорство 8150101 2
Маникюрист-педикюрис 815030 Маникюр, педикюр и ноктопластика 8150301 2
840 Транспортни услуги Куриер 840100 Логистика на товари и услуги 8401001 2
851 Технологии за опазване на околната среда Еколог 851010 Екология и опазване на околната среда 8510101 3
861 Сигурност Охранител 861010 Физическа охрана 8610103 3

КОЛКО СТРУВА ТВОЕТО БЪДЕЩЕ? Нашите високо квалифицирани специалисти ще бъдат с теб от началото до края на успешното усвояване на всички необходими компетенции и знания ЗА ТВОЯ ЖИВОТ!

За обучения за придобиване на професионална квалификация:

За обучения за придобиване на професионална квалификация за част от професия:

 • За част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
 • За част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
 • За част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

 • За обучения по ключова компетентност 1 с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 2 с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 3 с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 4 с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

Дистанционни обучения по всички лицензирани специалности:

 • Професионално обучение за специалности от 3-та степен (дистанционно) – 1200 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 2-ра степен (дистанционно) – 1000 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 1-ва степен (дистанционно) – 800 лв.;

Езикови обучения

 • Английски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
 • Немски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;