Центърът за професионално обучение (ЦПО) към “Център ПРО” ООД град София е регистриран на основание чл. 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
licenziq1
licenziq2
razshirenie-na-licenziq-2015-3
„Център Про“ е създаден през 2015-та г. от млад и амбициозен екип. Благодарение на нашия екип от професионалисти, ние предлагаме гъвкаво работно време, благоприятната работна среда и много възможности на хора от цяла България да получат необходимата квалификация, за да намерят желаната от тях работа. След влизането на страната ни в Европейския съюз тази квалификация става все повече основно изискване от работодателите, за да Ви назначат.

Целите на Центъра са насочени към предоставяне на качествено
и достъпно образование за всички.

Центърът предлага на Всички:
  • Обучение за придобиване на професионална квалификация по над 60 професии;

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професия и специалност.
  • Възможност за обучение на част от професия;

  • Езиково обучение;

  • Обучение по ключови компетентности;

  • Фирмени обучения;

Държавните изпити по теория и практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия.

Ние гарантираме високо качество на обучение, гъвкавост по отношение на
програмите и най-доброто място за провеждане на обученията.

Документи:

Курсистите, които успешно са преминали пълна програма на обучение по теория и практика, ЦПО Център ПРО ООД издава държавни свидетелства за професионалната квалификация по професията.

Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на съответен изпит пред тричленна комисия, а това са:

Държавно Удостоверение – за обучение по част от професия, образец № 3-37 и
Държавно Свидетелство – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54.
Удостоверение Център Про
Тези три документа имат водни знаци и важат в цялата страна и всички държави членки на Европейския Съюз.

Проект: № BG16RFOP002-2.073-4088-C01