Център за професионално обучение към Център Про ООД – гр. София е регистриран на основание член 42 т. 2 от Закона за професионално образование и обучение и заповед номер 11/09.01.2015 на председателя на националната агенция за професионално образование и обучение.

ВИЖ ВСИЧКИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

НОВО В ЦЕНТЪР ПРО – КУРС ПО НОРВЕЖКИ ЕЗИК


Център за професионално обучение към Център Про, предлага различни форми на езиково обучение по Английски и Немски език.

Езиковото обучение по Английски език (B2, C1, C2) включва 300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 учебни часа.

Езиковото обучение по Немски език (А1, А2, В1) включва 300 учебни часа, І-ІІІ ниво, всяко ниво е по 100 учебни часа.

 • Съботно-неделни курсове;
 • Седмични курсове;
 • Интензивен курс;
 • Групови обучения;

езикови курсове

ВИЖ ВСИЧКИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ


Център за Професионално Обучение Център ПРО предлага обучения по следните ключови компетентности:

 • Дигитална компетентност;
  • Word;
  • Excel;
  • Power Point
дигитална компетенция
За обучения за придобиване на професионална квалификация:

За обучения за придобиване на професионална квалификация за част от професия:

 • За част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
 • За част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
 • За част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа – 1125 лв.;

За обучения за придобиване на ключови компетентности:

 • За обучения по ключова компетентност 1 с продължителност не по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 2 с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение – 700 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 3 с продължителност не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
 • За обучения по ключова компетентност 4 с продължителност не по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;

Дистанционни обучения по всички лицензирани специалности:

 • Професионално обучение за специалности от 3-та степен (дистанционно) – 1200 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 2-ра степен (дистанционно) – 1000 лв.;
 • Професионално обучение за специалности от 1-ва степен (дистанционно) – 800 лв.;

Езикови обучения

 • Английски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
 • Немски език едно ниво 100 учебни часа – 150 лв.;
Записването за лицензирани курсове в Център за Професионално Обучение /ЦПО/, е възможно с представяне на определени документи:

 • Документ или копие от завършена степен на образование.
 • Личен документ или копие за точното попълване на личният регистрационен картон в ЦПО.
 • Здравна бележка от специалист /личен лекар/, че не боледувате от опасни болести недопускащи упражняване на въпросната професия, или опасни за здравето на клиентите при практическото обучение в ЦПО. Вместо медицинска бележка е възможно да представите копие от страницата със заверка на вашата здравна книжка, разбира се ако имате такава.
 • Стойността на избраното обучение от ЦПО, или само вноска от нея.
 • От една до четири матови актуални ваши снимки за документи.
 • Навършени 16 години
 • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас